SON DAKİKA
reklam
reklam

Narlı köyü (Bölüm –II)

Köşe Yazarı: Cengiz BAYSU   Eklenme Tarihi: 10 Ağustos 2019, Cumartesi - 09:27   Okunma Sayısı:

 

Gemlik-Narlı köyünde ihtilâflar

    Bu tanzimden sonra mîrî arazilerden bir bölümü tasarruf hakkı halka ait olacak şekilde dağıtılmaya başlanmıştır. Ancak esaslar ve ayrıntılar tam olarak saptanmamış olduğundan 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’ne kadar arazi ihtilâfları ve miras ile ilgili konularda da bazı çıkmazlar görülmüştür.

    Gemlik’te Koru-yı Hümayun’dan Kayıkhane-i Hassa’ya kürek temin eden Kumla-yı Kebir, Narlı, Armudlu, Kabaklı, Fındıklı, Arnavutlu ve Karaca Ali köyleri ahalisi ile buradan ağaç kesen kömürcü esnafı arasındaki meydana gelen anlaşmazlığın giderilmesi için emir verilmiş.

 

Diğer örnekler;

  • Gemlik kazasına tabi Hafize Hatun Evkafı köylerinden Kumla, Karacaali, Narlı ve

tevabii (devamındaki) köylerin arazisine bazı kimseler tarafından tecavüz edildiğinden kanun yoluyla meselenin halledilmesi için emir verilmesini,

    2. Gemlik kasabası, Narlı, Karacaali, Yeniköy, Umurbey ve sair köylerde bazı kimselerin zimmetindeki akçeleri beyan eden defter bir defterin olmasından devletin buralarda iş yaptıracak olan resmi kişilere ödenek gönderdiği anlaşılmaktadır.

    3. Gemlik kazası Narlı karyesi (köy) ahalisinden (halkından) müteveffa Mehmed’in karısı Ayşe’nin kendi kardeşi İsmail ile arasında zuhur eden miras konusundaki anlaşmazlığın ‘meclis-i şer' önünde giderildiğine dair Bursa Kadısı Halil’in ilâmını,

    4. Dersaadet mütemekkinlerinden Narlı Nasraniye’nin Bursa mütemekkinlerinden Küçük Anastaş’taki zeytin satışından kalan alacağının tahsiline dair Hüdavendigar valesine şikâyetini,                                                      

    5. Validesi Saliha Hatun’dan irsen (kan bağı yoluyla) Emine Hanım’a intikal eden bağ ve zeytinlere müdahale eden yeğeni Mehmed’in mahkemeye verilmesini,

    6. Hayriye tüccarından Mehmet Raşid Ağa’nın Narlı köyünde satın aldığı zeytinliğe yapılan müdahalenin men edilmesini,

 

Kömür ve dağıtımı

    Yalakabad (Yalova) ve Gemlik merbutatından (bağlılarından) Karacalı, Kumla-i Kebir ve Narlı karyelerinde imal eyledikleri kömürden Odabaşıoğlu Ömer ve rüfekası (ortakları) tarafından ihrak (bilinçsizce yakıldığını) ve telef edildiğini iddia eden İstanbul kömürcü esnafı imza toplayarak şikâyette bulunmuş.

    Aspurca Hatun evkafı kuralarından Gemlik kazasına tabi Narlı ve Kapaklı Dağlarından tersane için funda kömürü ve bazen mangal kömürü yapılıp resmi (vergisi) verildiği halde Yalakabad (Yalova) kazasının Kocadere karyesi zabiti müdahalede bulunmuş. Müdahalenin gereksiz olduğu ve yasaklandığı belirtilmiştir.

 

Başka ilginçlikler

    Gemlik ahalisinden bazı kişiler tütün kaçakçılığı yapmaya başlamışlar. Devlet kaçakçılara karşı amansız bir mücadeleye girişince ölümler meydana gelmiş. Halk, ölümlerin önünün alınmasını ve kaçakçılıkla uğraşanların ıslah edilmesini istemiş.

    Narlı köyü civarına konuşlanan bir birlik su ikmalini köyden yapmak istemiş. Üst komutanlık, mahalli mülkiye memurlarından birinin görevlendirilmesini ve köyden su alınmasında bir mani olup olmadığının araştırılmasını talep etmiş.

    Gemlik kazası Narlı köyünde bir katil olayı meydana gelmiş. Faillerin yakalanması ve bölge emniyetinin daha sıkı tutulması için ve bölgeye jandarma sevkiyatı yapılmış. Jandarma personeline maaş tahakkuk ettirilmiş ve bir süre sonra da sayıları artırılmış.

    Bursa’da medfun (defnedilmiş) bulunan sultanlar, meşhur âlimler ve meşayihin (pirler, ihtiyarlar) hal tercümelerini mübeyyin (beyan edildiği)  “Gülzar-ı İrfan” namıyla bir kitap telif ve tertip eden Bursa’da Narlı Dergâhı Şeyhi Fahreddin Efendi’ye maaş tahsis edilmiş.

    Gemlik kazası dahilinde Narlı Düyun-ı Umumiye Kolcusu müteveffa Mehmet Sadık Ağa’nın ailesine maaş tahsis edilmiş olmasından Düyun-u Umumiye’nin topraklarımızda köklü şekilde yerleştiğini anlıyoruz. (Tekaüd 5)

    Belki kısa bir gezi olacak ama araştırma süresi oldukça uzun… Köyün tarihine bir çivi de bu yazı olsun.

 

Kaynaklar (Ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşiv bilgileri)

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumları


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam