SON DAKİKA
reklam
reklam

Devlet Baba ?

Köşe Yazarı: YASİN KOÇ   Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2020, Salı - 09:11   Okunma Sayısı:

Bazı yabancı düşünürler insanların devlet olmadan da adil ve uyumlu, barışçıl bir düzen için de yaşayabilecekleri, insanların üstünde bir devlet sisteminin kurulmasının onlara zarar verdiği ve kötülük ettiği kanısındadırlar.

Bu görüşe felsefi anlamda anarşizm, bu görüşü savunanlara da felsefi anlamda anarşist denir.

Tarihinde çeşitli filozoflar farklı biçimlerde benzer görüşler ileri sürmüşlerdir, örneğin Sofistler bu filozoflardandır.

Onların yaptığı temel ayrımlardan biri ‘doğa-yasa’ ve ‘doğal olan-yasal olan’ ayrımıdır.

Sofistler genel olarak doğal olanı insanın özüne uygun, dolayısıyla doğru ve iyi olarak kabul ederler. Yasal olan ise onlara göre insanın özüne aykırı, yalnızca toplumun ve uylaşımın sonuçlan olan şeydir ve dolayısı ile yapay ve kötüdür. Örneğin kölelik, bazı Sofistlere göre, işte böyle yapay bir kurum olup doğada kendisine rastlamadığımız, dolayısıyla ortadan kaldırılması gereken bir kurumdur, öte yandan bu tür yapay, insan elinden çıkma, toplumun ve uylaşımın sonucu olan kurumların başında devlet gelir.

Bazı düşünürlerin uygarlığın her türlü ürününü değersiz bularak reddettiklerini biliyoruz. Bu ürünler içinde, onlara göre, özel mülkiyet, evlilik, aile, kölelik ve din vardır. İşte devlet ve yönetim de, Onlara uygarlığın sonucu olan yapay ve insan doğasına aykırı kurumlardandır. insanın diğer şeyler yanın da, eğer mutlu olmak istiyorsa, devletten de kaçması gerekir.

Marksizm de bir bakıma devlete karşıdır. Onu sınıflı toplumun bir ürünü, bir sömürü ve baskı aracı olarak görür. Çünkü Marx’a göre tarih, sınıf savaşlarından ibarettir ve her devlet de bir sınıf devletidir.

Bundan dolayı içinde yaşadığı devleti Marx, bir ‘burjuva’ devleti olarak nitelendirir. O halde sınıflar ortadan kalktığın devlet de ortadan kalkacaktır. Nitekim Marx, gerçek komünist toplumda devletin artık var olmayacağı kanısındadır.

Ancak egemen bir otoriteye, devlete karşı en kararlı ve şiddetli hücumlar, siyaset felsefesi açısından asıl anlamında anarşistler olarak adlandırılan ve içlerinde en ünlü temsilciler olarak Rus düşünürleri Kropotkin, Bakunin, Fransız düşünürleri Proudhon ve J. Graves’ın bulunduğu bir gruptan gelmiştir.

Bunlar devleti ne Tanrı’nın yeryüzündeki görüntüsü, ne de insan ihtiyaçlarının doğal ve zorunlu bir tatmin aracı olarak görürler. Tersine onlara göre devlet en büyük bir kötülüktür. Bunun başlıca nedeni bu düşünürlerin bireyi ve onun özgürlüğünü en yüksek değer olarak görmeleridir. Onlar bir türlü otoriteye itaati, kişiliğin bir tahribi, özgürlüğün ortadan kaldırılması olarak kabul ederler. En sevdik leri slogan ‘Ne Tanrı, ne Efendi’dir.

Özetle bu düşünürlere göre de devlet; yapmacık, hatta doğaya aykırı bir kurumdur. O, doğal insani toplumun bir karikatürü, özgürlüğün yabancılaşmasıdır. Bundan dolayı anarşist filozoflar polisi, yargıcı, ordusu, mahkemeleri ile birlikte devleti ortadan kaldıracak ve onun yerine gönüllü birliktelikten doğacak insani cemiyetleri gerçekleştirecek saçma sapan bir devrimi düşlerler.

Anarşizmin en önemli savunucularından biri olan Proudhon, mülkiyetin hırsızlık olduğu görüşünden yola çıkar ve merkezi bir devlet yerine birbirlerine sözleşmeler ve karşılıklı çıkarlarla bağlı özerk yerel topluluklar ve sanayi birliklerinin oluşturacağı federal bir sistemi öngörür. Anarşizm ve anarşist sözcüklerinin bugün bizde uyandırdığı ölümsüz çağrışımlar, özellikle bu anarşist düşünürlerin görüşlerin den harekede geçen yüzyılda ve çağımızda bazı grupların toplumda girişmiş oldukları terörcü eylemlerden kaynaklanmaktadır.

Bir insanın aklını ve mantığını yitirip terör yapabilecek raddeye gelebilmesi için; önce devletin varlığının lüzumsuz olduğuna kendisini inandırıldığı, devletsiz barışçıl bir düzen içinde yaşayabileceği fikrine saplanıp barış içinde yaşadığı topluma ve devlete karşı anarşizim yüklemesi yaparlar.

Türklere göre devlet tek kelimeyle baba olarak görülür. Devlet baba deyimi Türklerin devlet kavramına bakışını açıklamada yeterlidir.

 

 

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Merhaba Sevgili Okurlarım. 


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam