SON DAKİKA
reklam
reklam

Müzelerin önemi

Köşe Yazarı: YİĞİT FIRAT YILDIZ   Eklenme Tarihi: 20 Mayıs 2022, Cuma - 16:31   Okunma Sayısı:

kültürel ya da tarihsel değeri
olan nesnelerin toplanarak
sergilendiği yerlere müze adı
verilir. müze; sanat, bilim, tarih,
kültürle ilgili eserlerin halka
gösterilmek için toplanıp sergi-
lendiği yerlerdir. Eski eser;
belge, anıt ve kalıntılardır. Eski
eserler, bize, geçmiş yıllarda
insanların düşünüş, inanç, ya-
şayış ve yetenekleri hakkında
bilgi verirler. Geçmişi öğrene-
rek bugünü anlamamıza yar-
dımcı olurlar. müzeler toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihî eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar. ayrıca müzeler toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçir- diği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Orta Çağ’da gerçek anlamda müze yoktu. kilise ve manastırlarda zengin eşya koleksiyon- ları bulunuyordu. Fransa’da önce sanat daha sonra da tarihi eserlerin sergilenmesine başlandı. kral ve önde gelenlerin bir araya getirdikleri eserler koleksiyon ola- rak sergilenmeye başlandı. Bu çalışmalar, müzecilik, müze kurma krinin de çekirdeğini oluşturdu. kazı ça- lışmalarının başlaması 18. yüzyılın ikinci çeyreğinde ol- muştur. Halkın gezebileceği müzeler kurma krini ilk olarak La Font de Saint Yenne adında bir Fransız yazar ortaya atmıştır(1746). Ülkemiz toprakları üs- tünde birçok uygarlıklar yaşanmıştır. Bu uygarlıkların kalıntıları, anıtları belgeleri müzelerimizde sergileniyor. Yurdumuzda 1995 yılı istatistiklerine göre resmi ve özel kuruluşlara bağlı müzelerin toplam sayısı 163’e ulaş- mıştır. Bunların arasında, kültür Bakanlığı anıtlar ve müzeler Genel müdürlüğü’ne bağlı müzeler çoğunluğu teşkil eder. Yurdumuza gelen turistlerin büyük bir ço- ğunluğu bu müzelerimizi gezmektedir. müzelerimizi zenginleştirmek için bulduğumuz eski eserleri müze yöneticilerine teslim etmeliyiz. Çevremizde izinsiz kazı yapılıyorsa durumu ilgili makamlara bildirmek bir yurt- taşlık görevidir. Yurdumuzun tarihi değerlerine eski eserleri koruyarak sahip çıkmalıyız. Bu onurlu bir yurt- taşlık görevidir.

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Merhaba Sevgili Okurlarım. 


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam

sinop web tasarım sinop erkek öğrenci yurdu sinop kız öğrenci yurdu sinop kız yurdu arslan pansiyon sinop