SON DAKİKA
reklam
reklam

Yaşlanan nüfus bakıma muhtaç (2)

Köşe Yazarı: Osman ÇAKIR   Eklenme Tarihi: 15 Mart 2023, Çarşamba - 23:03   Okunma Sayısı:

Ülkelerdeki nüfus sayısının artı ve eksi yönde değişikliğe uğramasının çeşitli nedenleri vardır.

Bu nedenler arasında doğum, ölüm, yaşlanma, sağlık, ekonomi, savaş, göç, evlenmeboşanma, sosyal hayat gibi konular gelmekte- dir.

Avrupa ülkelerinde nüfusun
artış hızı durmuş, yaşlı nü-
fusun yaşamını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmak- tadır. Öte yandan yeni evlenen çiftlerin çocuk sahibi olmaları teşvik ediliyor.

Ailelere doğum sonrası, okul öncesi ve okul çağında hem ebeveynlere hem de çocuklara önemli destekler veriliyor.

Biliyorsunuz bir önceki yazımızı şöyle tamam- lamıştık: “Bir ülkede, doğurganlık oranının azalması ve ortalama ömür süresinin uzamasıyla nüfusun yaşlan- ması şeklinde ortaya çıkan demograk-nüfustaki değişimler; ekonomik büyüme, istihdam, işgücü üretkenliği, özel tasarruar, vergi yükü ve yaşam standartları gibi birçok ekonomik ve sosyal alanda sonuçlar doğurmaktadır.

Evet, AB ülkelerinde nüfus yaşlanmaktadır ve bu durumun gelecekte birçok sorun yaratacağı açıktır.” Avrupa’ya nazaran ülkemizde nüfus artışı devam

ediyor olsa da, ortalama ömür süresinin uzamasıyla yaşlanan kesimin çoğalması dikkatlerden kaçmıyor. Ülke genelinde ihtiyaca binaen çocuk yuvaları ve kreşler çoğalırken yaşlı bakım evlerinin sayısında da kayda değer artışlar olduğu gözlemlenmektedir. Çocuklar büyürken, anne ve babalar da yaşlandık- larında bakıma muhtaç hale düşebilmektedir.

Çağımızda aile kurumunu ayakta tutmak maalesef giderek zorlaşıyor. Ekonomik yetersizlikler ile sosyalleşmedeki sınırsız arzular sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Yönetilemeyen dış tehditler ise aile fert- lerinin birbirleriyle olan iletişiminin kesilmesine, birlik- teliğin bozulmasına, ayrılmasına, hatta dağılmasına neden olmaktadır.

Çevremizde tanıdık bazı yaşlı kimselerin bakım evlerine taşınmaya mecbur kaldıklarını üzülerek işiti- yoruz. Bakım evlerinde yaşamını sürdüren yaşlıların besleyip büyüttükleri evlatlarından ilgili, alaka ve saygı bekledikleri bir gerçektir.

Yaşlanan nüfus bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Muhtemel sorunlar; işgücü

kapasitesinin ve üretkenliğinin azalması, ekonomide genel tasarruf miktarının azalması ve sosyal güvenlik sistemlerinin olumsuz etkilenerek kamu harca- malarının artması olarak sıralanabilir.

nitekim Fransa’da son yıllarda sık sık gördüğümüz kitlesel protestolar ve şiddete dayalı eylemlerin temelinde ekonomik yetersizlikler ve birikmiş toplum- sal sorunların çözülememesinin yer aldığı anlaşılıyor.

Son üç ayda yığınların sokaklara çıkarak protesto ettiği emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yeni emeklilik yasası reformunu Fransa Sen- atosu yoğun tartışmaların gölgesinde kabul etti. ne adına? Tabi ki sosyal güvenlik sisteminin bozulma- ması adına...

Hesabı kitabı iyi yapılmış radikal kararlar çoğu kere sistemin düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamaktadır.

refah toplumu kolayına olunmuyor. Toplumun yaşam kalitesini düzenli artırarak yüksek seviyelerde kalmasını sağlamak, çalışmak, üretmek, sistemi sağlıklı ve sürekli çalıştır durumda tutmakla mümkün oluyor.

Malumunuz olduğu üzere refah, insanların sadece yaşamlarını idame ettirebilmesini değil, aynı zamanda belirli bir yaşam kalitesinde yaşamalarını ifade etmek- tedir. Toplumsal refah ise içinde yaşanılan toplumun yaşam niteliğindeki düzeyini belirtiyor.

Hem ailede, hem de toplumda refah seviyemizi yük- seltmek, cennet vatanımızda rahat bir hayat sürmek istiyorsak ülkemizi her alanda büyütmeliyiz; genç nü- fusta, istihdamda, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta, sağlıkta, tarımda, sanayide, ihracatta, insana ve insan haklarına saygıda...

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Merhaba Sevgili Okurlarım. 


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam