SON DAKİKA
reklam
reklam

Şehirler de ölür!

Köşe Yazarı: Osman ÇAKIR   Eklenme Tarihi: 22 Mart 2023, Çarşamba - 11:38   Okunma Sayısı:

İnsanoğlunu yoktan var eden Allah-ü Teâlâ (CC) ölümü de yaratmıştır. Ölüm, günü ve saati geldiğinde kapıyı çalacaktır. Yaratılmış her bir canlı o gün, o saatte ruhunu teslim edecek, ebedi yolculuğa çıkarılacaktır. Sevdiği ne varsa geride bırakılarak... Süleyman’a kalmayan dünya kime kala- bilir ki...

Hiç ölmeyecekmiş gibi
dünya meşguliyetine kendini kaptıran insanoğlu, vakti saati geldiğinde ölümün çağıracağını hiç düşünmüyor. Oysa yaşamın her aşamasında var olan ölüm, in- sanoğluna hayatın dünya içinde bâkî olmadığını hatır- latır. Yaşıyorken sık sık mekân değiştiren insanoğlu, ölümün ardından dünyasını da değiştiriyor.

Yalan dünyadan hak olan dünyaya yani sonsuzluk âlemine göç ediyor. Evet! İnsanlar ölüyor, ölmeye de devam edecek. Dünya hayatının kuralı böyle... Öte yandan insanoğlunun yaşadığı şehirler de ölecek. İnanmıyorsanız tarihe şöyle bir göz atın. Toprak al- tında yatan nice şehirler var... Bize düşen vazife in- sanları da, içinde hayat sürdüğümüz şehirleri de yaşatmak olmalıdır; yaşatabildiğimiz kadarıyla tabi. Bilenler bilir. Şehirlerin de bir ruhu vardır; hissedilmese de... Şehirleri inşa ve imar edenler, manalaştıranlar, anlamlı kılanlar insanlardır. İnsanlar yaşatır şehirleri. İnsansız şehirler aslında birer ölüdürler. Anlayacağınız şehirlerin ölümü, Âlimlerin ölümü gibidir. 2015 yılının Mayıs ayında kaleme aldığım “Şehirler de ölür!” başlıklı yazımı yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum müsaadenizle.

*****
İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle kentsel

yaşamın başladığı, kentlerin kurulmasına paralel olarak da cadde ve sokak kavramının doğduğu rivayet edilir. Kentleşmeye olan eğilim, şehirlerde insan hareketliliğini ve yoğunlaşmasını sürekli arttırmıştır.Kır- sal alanlardan kentlere olan insan göçü, coğrak olarak mekânların genişlemesini zorunlu
kılmış; cadde ve sokaklardan sonra semtler ve şe- hirlerarasındaki irtibatı sağlayan yol kavramı insanoğlunun yaşantısında yer almaya başlamıştır. 1900’lü yıllara kadar yayalara ve motorsuz taşıtlara hizmet eden cadde, sokak ve yollar, bu
tarihten itibaren motorlu taşıtlara da hizmet etmeye başlamıştır.

Dünyada ve ülkemizdeki hızlı kentleşme ve artan taşıt traği özellikle şehirlerde rahat dolaşımı kısıtla- maktadır. İhtiyaç ve estetikten uzak şehir mobilyaları da öyle..
Günümüz dünyasında kent mobilyaları, ulaşım ve iletişim araçları hızla gelişmekte, üstün teknolojiye sahip araç ve modellerin üretimi baş döndürücü bir şekilde çoğalmaktadır. Yeni alınan bir otomobil, ya da cep telefonu mekanik ömrünü tamamlamadan bir yıl içerisinde eski model veya marka halini alabilmektedir. Teknolojide uzun zamandır devam eden inovatif-ye- nileşim proje ve uygulamalar, yeni araç marka ve model alımlarını cazip kıldığı herkesin malumu. Bu yüzden olsa gerek hurdalıklar eski otomobil ve iletişim araçlarıyla dolu. En çok harcamaları da bu kalemlere yaptığımız bir vakıa.

Bizim burada dikkat çekmeye çalıştığımız konu şe- hirlerdeki ulaşım zorluğudur. Bugün kentlerimiz ulaşım araçları tarafından işgal edilmiş durumdadır. Şimdilik gökyüzü hariç her yer mekanik araçlarla dolu. Sokak- larımız, caddelerimiz, yollarımız gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden yürünemez-geçilemez vaziyettedir. Ana yollarımız bile artık geçit vermemek- tedir. Trak sıkışıklığı hat safhada...

Öyle bir an geliyor ki; bir mevki veyahut semtteki kısa süreli seyahatimiz saatlerimizi alıp götürmektedir. Başka bir anlatımla zamanımızı çalmaktadır.
Gelişi güzel park etmeler sokak ve caddelerle sınırlı kalsa yine şükredebiliriz belki. Heyhat ki, yaya kaldırımları da otomobiller başta olmak üzere pek çok araçlar ve ürünler tarafından işgal altındadır.

Şehirleri oluşturan insan, kendisinin inşa ettiği kente artık ulaşamamaktadır. Sosyal mekânları kullanamamaktadır. Tari neredeyse imkânsız erişilebilirlik sorunları yaşamaktadır. Ulaşamadığımız-erişemediğimiz şehirler bizim olmasa gerek.

Yaşadığımız sorunlara baktığımızda, ulaşım araçlarını göz önünde bulundurarak kentleri tasarla- madığımız, burada en önemli unsur olan insan fak- törünü, bununla birlikte yaya ulaşımını hep göz ardı ettiğimiz anlaşılıyor. Oysa şehirleri anlamlı kılan in- sandır. İnsanın yaşamını zorlaştıran bir şehrin gele- ceğinden bahsetmek çok güçtür. Kentleri insanlar ayakta tutar. Aksi halde, an gelir şehirler de yıkılır; ölür! Yerelden sorumlu yöneticilerimiz ve şehir plancılarımız insanın yaşamını kolaylaştıracak şekilde şehirleri tasarlamalı, planlamalı, çizimlerini ona göre yap- malıdırlar. Otomobillerin etkin olduğu kent planlarının yerine yaya erişilebilirliğinin temel alındığı kent tasarımları ve mekânları oluşturmak en akıllı davranış olarak görülmelidir.
Kentsel mekânların gerçekte sahipleri insanlardır. Araç trağinden arındırılmış, yaya
erişimini kolaylaştıran, toplumsal ve kültürel yaşamı zenginleştiren mekânlar oluşturmak
öncelikli görevimiz olmalıdır.

reklam

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Merhaba Sevgili Okurlarım. 


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam